KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Giriş ve Taraflar


1.1.   İşbu kullanıcı sözleşmesi ve www.hafifyuktaksi.com adresinde ve/veya Hafif Yük Taksi’ye ait mobil uygulamalar üzerinde yer alan Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Hafifyuktaksi.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve www.hafifyuktaksi.com  (Bundan sonra ‘’web sitesi’’ olarak anılacaktır.) adresinin ve Hafif Yük Taksi’ye ait mobil uygulamanın  kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.  Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Alması veya Hizmet vermek isterse işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi ve/veya mobil uygulamaları kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.2.Hafifyuktaksi.com  aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahip olup; değişiklikler Hafif Yük Taksi’nin sitesinde ve/veya mobil uygulamalarında yayınlandıkları tarihte geçerli olacaktır. Hafif Yük Taksi gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren geçerli olacaktır. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve/veya mobil uygulamaları kullanmayınız.

Madde 2
Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1.   “Web Sitesi” https://hafifyuktaksi.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,

2.2.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları  kullanan kişileri

2.3.   “Hizmet Alan”  Web Sitesi’ni ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları üzerinden  Hizmet Verenlerce sunulan hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

2.4.  “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi’ni ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları üzerinden Hizmet veren Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.5.   “Minivan Fiyatı”, “Panelvan Fiyatı” ve “Motorsiklet Fiyatı”  Hafifyuktaksi.com’un Hizmet Alan’ın giriş yaptığı adresler arasında km mesafesine göre Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,

2.6.   “İş Kabul Etme” Hizmet Alan’ın  oluşturduğu nakliye hizmet talebine Hizmet Veren’in işi üstlenmesi ve Rezervasyon dahilinde belirtilen gün ve saatte detaylarda belirtilen hizmeti gerçekleştireceğini taahhüt etmesi,

2.7.   “Komisyon Ücreti” “Minivan Fiyatı”, “Panelvan Fiyatı” ve “Motorsiklet Fiyatı”  Hafifyuktaksi.com’un Km mesafesine göre belirlediği ücret üzerinden Hizmet Verenden alınan Hafif Yük Taksi tarafından belirlenen oranda hak ettiği bedeli,

2.8.   “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.9.   “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

Madde 3
Hafifyuktaksi.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.  Hafifyüktaksi.com hizmet alanın yük ve eşyası taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen ’’Hizmet Alan’’ kullanıcılarının, Hafifyuktaksi.com’a ait web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden oluşturdukları talep sonrasında, nakliyeciyi söz konusu taşıma işini gerçekleştirmesi için yönlendirir ve kullanıcının yük ve eşyası taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur.

3.2.   Hafifyuktaksi.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde ve/veya mobil uygulamalarında yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Hafifyuktaksi.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1.   Web Sitesi’ne ve mobil uygulamalara hizmet alan veya hizmet veren üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Hafifyuktaksi.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Hizmet Alan ve/veya Hizmet Veren’e aittir.

4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5
Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2.   İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Hafifyuktaksi.com’un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3. Hizmet Alan Kullanıcı, Hizmet talebini değiştirmekte serbest olup; hizmet talebini iptal edebilir.

5.4.   Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin yük veya eşyanın alınacağı ve teslim edileceği adres bilgilerinin eksiksiz, doğru ve açık olarak girilmesi, taşınacak yük ve eşya bilgilerinin hizmet veren ile paylaşılması   ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.5. Hafif Yük Taksi Tarafından Taşıma Hizmetinin İptali

5.5.1. Hafif Yük Taksi, hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören kayıtlı hizmet veren nakliyecilerinden herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda hizmet vermeyebilir veya hizmet talebini iptal edebilir.

5.5.2. Hafif Yük Taksi, kullanıcının işbu sözleşme şartlarına uymaması veya işbu sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde hizmet vermeyi reddedebilir ve kullanıcının web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmasını engelleyebilir.
5.5.3. Hafif Yük Taksi, kullanıcı tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddedebilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

5.6. Hizmet talebinde, kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih ve adres verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması vb.) dolayı Hafif Yük Taksi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hafif Yük Taksi söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir.

5.7 Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, yetki belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hafif Yük Taksi’ye kayıtlı hizmet veren’e ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet veren’e aittir.

5.8 Hafif Yük Taksi, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, kendisine kayıtlı hizmet veren ile paylaşabilir.

5.9. Hafif Yük Taksi’nin Sorumluluğu:

5.9.1. Hafif Yük Taksi işbu sözleşme kapsamında yalnızca teknoloji desteği sağlamaktadır. Bir diğer deyişle Hafif Yük Taksi, taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları hizmet veren ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda Hafif Yük Taksi’nin söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; tüm sorumluluk hizmet veren’e aittir.
5.9.2. Hizmet veren, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.
5.9.3. Hizmet veren, eşyada zıyaın ve hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda sorumluluktan kurtulur:

5.9.4. Antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, cep telefonu, bilgisayar, altın, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması istenirse, hizmet veren’nin sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

5.9.5. Kullanıcı, eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından doğan istem hakları; (i) eşyanın zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen 24 (Yirmidört) saat içinde veya (ii) zıyaın veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 2 (İki) gün içinde Hafifyuktaksi.com’a veya hizmet veren’e, ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte bildirmemişse sona erer. Bildirim yazılı olarak [email protected] adresine veya 05326432015 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi taktirde kullanıcı eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; hizmet veren’e karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıyaı veya hasardan kullanıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dökümanların kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi taktirde Hafifyuktaksi.com ve/veya hizmet veren tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.

5.10. Hizmet Veren’in sorumluluğu Hizmet Alan’ın girmiş olduğu nerden(yük ve eşya’nın alınacağı) adres ile başlayıp, nereye (eşya’nın telim edileceği ) adreste bitmektedir.Hizmet Alanı tekrar farklı yere bırakma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.11. Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (yasaklı madde vb.) hizmet talebi oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere hizmet verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere hizmet veren’in hizmet vermesi sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi HizmetAlan’a ve/veya teklif veren Hizmet Veren’e aittir.

Madde 6
Hizmet Verenler için Profil Oluşturma

6.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun Hizmet Veren Profili oluşturup,Hafif Yük Taksi tarafından istenen belgeler imzalanıp kargo ile gönderildikten sonra Hafif Yük Taksi onayı sonrası Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

6.2.   Hizmet Veren Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet vermek için gerekli hafif ticari araca, ruhsata, nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referanslarında Hafifyuktaksi.com’a iletmelidir. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Hafifyuktaksi.com tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.

6.3.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

6.3.1.   Hafifyuktaksi.com üzerinden hizmet veren ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  Hafifyuktaksi.com’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

6.3.2.   Hafifyuktaksi.com üzerinden hizmet veren ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  Hafifyuktaksi.com’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

6.4.   Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Hafifyuktaksi.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

Madde 7
Hizmet Alan için Profil Oluşturma

7.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun Hizmet Alan Profili oluşturup Hizmet Alan (Kullanıcı) sıfatı kazanabilir.

7.2.   Hizmet Alan Profili oluşturmak için isim, soyisim, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet Alan iş bu sözleşmede bulunan yasaklı maddeleri taşıtmadığını kabul etmiş sayılır.Aksi takdirde hizmet veren ve hafifyuktaksi.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 8
Ödeme

8.1. Hizmet Alan, ödemeyi hizmetin verildiği tarihte ve hizmet veren’in sorumluluğu bittiği teslim noktasında nakit yapabilir.
8.2. Hizmet Alan; araç hizmeti dışında ayrıca taşınan yük ve eşya’nın kattan indirme ve/veya kata çıkarma talep edilmesi halinde yük ve eşya taşıma hizmet bedeli hizmet veren ile görüşülerek hizmet veren’in belirlediği taşıma ücreti karşılığında yük ve eşya taşıma hizmeti alabilir.Hizmet veren’in yük ve eşya taşıma hizmeti ve ücreti hizmet veren insiyatifin de olup hizmet alan kabul etmiş sayılır.

8.3. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa Hafifyuktaksi.com’a kayıtlı hizmet veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Hafifyuktaksi.com’dan talep edilemeyecek olup; Hafifyuktaksi.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için fatura kesmekle yükümlüdür.

8.4. Hafifyuktaksi.com isterse ve/veya gerek görmesi durumunda online ödeme sistemi ile ödeme alabilir. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

8.5. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Hafifyuktaksi.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

8.6. Hizmet veren, hizmeti esnasında ve/veya sonrasında hizmet bedelini hizmet alandan hizmet veren’in banka hesabına yatırılma durumu hizmet veren insiyatifinde olup, aksi durumda(hizmet alan’ın ödeme yapmaması) hizmet veren, hizmet komisyonunu hafifyuktaksi.com’un hesabına yatırmakla yükümlüdür.

8.7. Hafifyuktaksi.com hizmet alan’a sunduğu nakit hizmet bedeli üzerinden, hizmet verenden komisyon bedeli almaktadır. Komisyon bedeli hizmet veren tarafından aynı gün ve/veya en geç 1(bir) iş günü içinde hafifyuktaksi.com’un hesabına yatırmakla yükümlüdür. Yatırmaması durumunda hafifyuktaksi.com hizmet veren’in iş alımını durdurma ve/veya üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 9
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

9.1. Hizmet Alan, söz konusu taşınacak yük ve eşyası taşıma hizmetinin Hafifyuktaksi.com da kayıtlı hizmet veren veya Hafifyuktaksi.com tarafından seçilecek hizmet verenler ile yapılacağını kabul eder. Hizmet Alan, söz konusu hizmet verenlerde müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini kabul eder.

9.2. Hizmet Alan, bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan yük ve eşya için geçerli olduğunu, insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Hizmet Alan, web sitesine ve/veya mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan Hafifyuktaksi.com’un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.4. Hizmet Alan, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve ücretini, sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle hizmet veren’nin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Hizmet Alan, hizmet esnasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin hizmet esnasında ve/veya taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, hizmet veren’in hizmeti sonlanana kadar adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

9.6. Hizmet Alan, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak Hafifyuktaksi.com’u ve hizmet vereni bilgilendirmekle yükümlüdür. Hizmet veren, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, hizmet alana karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, hizmet alandan isteyebilir. Ancak ve her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

9.7. Hizmet Alan, taşıtacağı yük ve eşya’nın boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise hizmet veren ataması sonrasında uygulama üzerinden hizmet veren’e iletmelidir. Aksi halde ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

9.8. Hizmet Alan tarafından hizmet talebi oluşturulduktan sonra, Hafifyuktaksi.com tarafından hizmet alan için seçilen hizmet veren’in tüm iletişim bilgileri, hizmet alan ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda hizmet veren, hizmet alan ile iletişime geçecektir. Ancak ve her halükarda hafifyuktaksi.com, hizmet alana hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.
9.9. Hizmet Alan, Hafifyuktaksi.com’un web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile oluşturulan hizmet talebine ilişkin olarak Hafifyuktaksi.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, Hafifyuktaksi.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla hizmet veren ile iletişime geçmeyecektir.
9.10. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Hafifyuktaksi.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
9.11. Hafifyuktaksi.com, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Hafifyuktaksi.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememekte olup; söz konusu nedenle Hafifyuktaksi.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
9.12. Hafifyuktaksi.com, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Hafifyuktaksi.com, söz konusu bilgilerle, kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Hafifyuktaksi.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 

9.13. Hafifyuktaksi.com, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta ve sms yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
9.14. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Hafifyuktaksi.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Hafifyuktaksi.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
9.15. Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, Hafifyuktaksi.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. Hafifyuktaksi.com’un söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Hafifyuktaksi.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman web sitesini ve/veya mobil uygulamanın (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
9.16. Web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın bütünlüğünü korumak amacıyla, Hafifyuktaksi.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişmelerini engelleyebilir.
9.17. Hafifyuktaksi.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
9.18. Hafifyuktaksi.com, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
9.19. Hafifyuktaksi.com, kullanıcıların işbu sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmaktan ve kullanıcı haklarına erişimden men edebilecek olup; web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını geçici olarak durdurabilir.

Madde 10
Genel Sorumluluk

10.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Hafifyuktaksi.com, web sitesi ve/veya mobil uygulamanın ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

10.2. Hafifyuktaksi.com, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

10.3. Hafifyuktaksi.com, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

10.4. Hafifyuktaksi.com üçüncü kişilerin web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir hizmet veren’in verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 11
Fikri Mülkiyet Hakları

11.1. www.hafifyuktaksi.com alan adını haiz internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı Hafif Yük Taksi’ye, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, Hafifyuktaksi.com’un iştiraklerinin, çözüm ortaklarının veya Hafifyuktaksi.com’a bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir.
 

11.2. Kullanıcılar, Hafif Yük Taksi hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, ödünç vermek, karşıya yüklemek, aktarmak sergilemek veya başkasının Hafif Yük Taksi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde Hafif Yük Taksi, Hafifyuktaksi.com’un veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. Hafif Yük Taksi sadece www.hafifyuktaksi.com alan adını haiz internet sitesi ve mobil uygulama içeriğine ve hizmetlerine, sadece Hafif Yük Taksi tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve www.hafifyuktaksi.com alan adını haiz internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile birlikte sunulan Hafif Yük Taksi bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece Hafifyuktaksi.com tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans vermektedir. Bu sınırlı lisans hariç Hafif Yük Taksi, size web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişme izni vererek, www.hafifyuktaksi.com sistemleri, www.hafifyuktaksi.com sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi, mobil uygulama veya diğer her türlü Hafif Yük Taksi mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmemektedir. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu sözleşmede belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce Hafifyuktaksi.com’un yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Kullanıcılar, Hafifyuktaksi.com’un bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

Madde 12
Web Sitesi ve Mobil Uygulama İçeriği

12.1. Hafif Yük Taksi web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
12.2. Hafif Yük Taksi, web sitesinden ve/veya mobil uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez

Madde 13
Mücbir Sebep

13.1. Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

13.2. Tarafların, işbu kullanıcı sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylanması anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel ve benzerleri gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, internet hizmetlerinin kısıtlanması, seferberlik hali gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

13.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan taraf, Mücbir Sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 (İki) gün içinde diğer tarafa HAFİF YÜK TAKSİ ’ye ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama ya da noter kanalıyla bildirimde bulunulur.

13.4. Mücbir Sebep halinin 5 (Beş) günden fazla sürmesi halinde taraflar, tek taraflı beyan ile işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarına halel gelmemek kaydıyla; mücbir sebebe bağlı fesih nedeniyle tazminat talep etme hakkı olmaksızın; sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 14
Feragat

14.1. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

14.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

Madde 15
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı, aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının uygulanacağını, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin, bir yetki sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 16
Kayıtlar ve Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta Hafif Yük Taksi’ye ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup; ayrıca Hafif Yük Taksi ’nin defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

Madde 17
Sözleşmenin İhlali ve Feshi

Kullanıcının, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, Hafif Yük Taksi, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır.
Taraflar, işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 18
Yürürlük

Bu sözleşme web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara, Hafifyuktaksi.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.